Policía Local

ANUNCIOS

1. A Policía Local de Maceda, xunto co grupo de Protección Civil, percorrerá todas as poboacións do Concello para vixilar e controlar a vaga de roubos dos últimos meses. Tamén se repartirán folletos informativos con consellos de seguridade e protección.

2. INFORMASE a tódolos veciños, titulares de vehículos que queiran tramitar o cambio de enderezo no rexistro de conductores da Dirección Xeral de Tráfico (DXT), ou no permiso de cirulación do vehículo, poderán realizalo GRATUITAMENTE.

COMPETENCIAS

REGULACIÓN LEGAL:
Artigo 53 da Lei Orgánica 2/1986, 13 de marzo, de Forzas e Corpos de Seguridade:

1.-Protexelas autoridades das Corporacións Locais, e vixiancia ou custodia dos edificios e instalacións.
2.-Ordenar, sinalizar e dirixir o tráfico no casco urbán, dacordo co establecido nas normas de circulación.
3.-Instruír atestados por accidentes de circulación dentro do casco urbán.
4.-Policía administrativa, no relativo as ordenanzas, bandos e demais disposicións municipais dentro do ámbito da súa competencia.
5.-Participar nas funcións de Policía Xudicial, na forma establecida no artigo 29.2 desta Lei.
6.-A prestación de auxilio, nos casos de acidente, catástofre ou calamidade pública, participando, na forma prevista nas Leis, e na execución dos Plans de Proteción Civil.
7.-Efectuar dilixencias de prevención e cantas actuacións tendan a evitar comisión de actos delictivos no marco de colaboración establecido nas Xuntas de Seguridade.
8.-Vixiar os espacios públicos e colaborar coas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e coa Policía das Comunidades Autónomas na protección das manifestacións e o mantemento do Orde en grandes concentracións humanas, cando sexan requiridos para elo.
9.-Cooperar na resolución dos conflitos privados cando sexan requiridos para elo.

A POLICÍA LOCAL DE MACEDA RECOMENDA:

CONSELLOS DE SEGURIDADE
AUGA, XEO ou NEVE nas Estradas: nos meses de outono e inverno, cando se circula en vehículo, hai que ter en conta unhas recomendacións:

a-Circular extremando as precaucións.
b-Non frenar con brusquedade.
c-Coa baixada das temperaturas, a auga pódese converter en xeo.
d-Non atravese polos tramos que estean inundados, a forza da auga pode arrastrar o vehículo.
e-En caso de acidente chamar ao teléfono 112, chamada gratuita e de cubertura total.

TORMENTAS no Campo: debido a cantidade de extensión coa que conta o Termo Municipal de Maceda, 102.40 km2 cadrados, a maior parte da poboación traballa no campo polo que se debe ter en conta unha serie de recomendacións:

a-Si se atopa traballando con algún tipo de maquinaria agricola ou calquera vehículo, recorde disminuíla velocidade, extremalas precaucións e non situarse en zonas onde poda discorrer gran cantidade de auga.
b-Hai que evitar permenecer nas alturas das fincas e non refuxiarse debaixo das árbores.
c-Alexarse dos obxetos metálicos en xeral, verxas, aramios, …

TORMENTAS no Casco Urbán e Vivendas: tamén hai que ter en conta que as tormentas de auga e de aparello electrico, nos poden afectar cando nos atopamos no propio domicilio ou no Casco Urbán, tendo en conta unha serie de recomendacións:

a-Dentro do Domicilio, hai que evitar que se produzan correntes de aire, pechando portas e ventás.
b-Desenchufar os electrodomésticos, televisión, lavadora, ordenador, para que non sexan danados polas descargas ou subidas de tensión.
c-Retirar do exterior das vivendas, calquera obxeto que poida caer a Vía Pública.
d-Si a vivenda chega a inundarse, hai que abandoar canto antes as partes mais baixas, e desconectar o suministro eléctrico, permanecendo nas plantas altas.
e-Nas Rúas os edificios, protexen do risgo de descargas.
f-Cando as Rúas se atopen inundadas, camiñar con precaución, por se algún rexistro das tubaxes da rede de alcantarillado se atopara fora do seu lugar.

HISTORIA

O Concello de Maceda conta cun Corpo de Policía Local dende o ano 1.995, anteriormente existía Alguacis e Porteiros.

Na actualidade dito Corpo de Policía conta cun policia e dous auxiliares. Segundo as necesidades operativas da función policial, acoden outros Policías, en Comisións de Servizo, amparados pola Lei de Coordinación das Policías Locais de Galicia, para axudar nas tarefas policiais, ao igual que os Policías deste Concello van a outros concellos da comarca.

Dende a Policía Local de Maceda infórmase que o seu cometido non é só levar a cabo as súas competencias asignadas na Lei de Coordinación das Policías Locais de Galicia e na Lei 2/1986, de 13 de Marzo, de Forzas e Corpos de Seguridade, se non que tamén levan a cabo tarefas de información aos cidadáns para cambiarlle os malos hábitos e reconducilos nas súas conductas.

CONTACTO

TELÉFONOS:
696511038 / 988463001 - FAX 988463163

CORREO ELECTRÓNICO: p_local@concellodemaceda.org
CORREO ORDINARIO:

ENDEREZO:
Rúa do Toural, 2. 32700  Maceda (Ourense)

CONTACT FORMS

Easily add subscribe and contact forms without any server-side integration. Just link your email to form and get submissions instantly. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium id perspiciatis, sint odit error animi veniam omnis cupiditate distinctio, a quidem deleniti laborum maiores optio laudantium earum vel! Sint, rerum.

Protección Civil

ANUNCIOS

1. Protección Civl de Maceda, xunto co corpo da Policía Local do Concello, percorrerá todas as poboacións da localidade para vixilar e controlar a vaga de roubos dos últimos meses. Tamén se repartirán folletos informativos con consellos de seguridade e protección.

CONTACTO

ENDEREZO:
Rúa do Toural, 14. 32700 Maceda (Ourense)

TELÉFONO:
988 463 001

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Possimus, nam officia. Repellendus quae modi eaque sed, aliquam molestias, amet neque blanditiis illo ratione eos! Unde minima porro, consequatur eveniet dolore!

HOST ANYWHERE

Publish your website to a local drive, FTP or host on Amazon S3, Google Drive, Github. Don't limit yourself to just one platform or service provider. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Laboriosam, nisi, ea. Excepturi dolores, laborum ipsum soluta aliquid, ullam repellat ratione iste harum voluptatem? Alias id blanditiis, sequi possimus dolorem dolorum.

IMAGE/CONTENT SLIDER

Create a responsive, touch-swipe slideshow with Mobirise bootstrap slider. Add images, text, buttons to slides, set autoplay, full-screen, full-width or boxed layout. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Unde sunt, illo quo ipsa. Laboriosam voluptatem sunt nisi velit incidunt labore, sapiente pariatur ipsam fugiat doloremque asperiores eos ipsum, eveniet cum.

CONTACT FORMS

Easily add subscribe and contact forms without any server-side integration. Just link your email to form and get submissions instantly. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium id perspiciatis, sint odit error animi veniam omnis cupiditate distinctio, a quidem deleniti laborum maiores optio laudantium earum vel! Sint, rerum.

Guardia Civil

CONTACTO

ENDEREZO:
Rúa do Toural, 23. 32700 Maceda (Ourense)

TELÉFONO:
988 463 084

BOOTSTRAP BUILDER

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Similique maxime, placeat. Dignissimos incidunt, consequuntur molestiae! Exercitationem tempora qui, non sit quia, voluptate sequi repudiandae accusamus voluptatem expedita ducimus vero incidunt.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Possimus, nam officia. Repellendus quae modi eaque sed, aliquam molestias, amet neque blanditiis illo ratione eos! Unde minima porro, consequatur eveniet dolore!

HOST ANYWHERE

Publish your website to a local drive, FTP or host on Amazon S3, Google Drive, Github. Don't limit yourself to just one platform or service provider. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Laboriosam, nisi, ea. Excepturi dolores, laborum ipsum soluta aliquid, ullam repellat ratione iste harum voluptatem? Alias id blanditiis, sequi possimus dolorem dolorum.

IMAGE/CONTENT SLIDER

Create a responsive, touch-swipe slideshow with Mobirise bootstrap slider. Add images, text, buttons to slides, set autoplay, full-screen, full-width or boxed layout. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Unde sunt, illo quo ipsa. Laboriosam voluptatem sunt nisi velit incidunt labore, sapiente pariatur ipsam fugiat doloremque asperiores eos ipsum, eveniet cum.

CONTACT FORMS

Easily add subscribe and contact forms without any server-side integration. Just link your email to form and get submissions instantly. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium id perspiciatis, sint odit error animi veniam omnis cupiditate distinctio, a quidem deleniti laborum maiores optio laudantium earum vel! Sint, rerum.

061 / 112 /
Centro de saúde

CONTACTO

Para calquera emerxencia chama ao 112 ou ao 061


CENTRO DE SAÚDE DE MACEDA

ENDEREZO:
Rúa do Toural, 12. 32700 Maceda (Ourense)

TELÉFONOS:
988 455 428
988 463 370 (cita previa)

BOOTSTRAP BUILDER

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Similique maxime, placeat. Dignissimos incidunt, consequuntur molestiae! Exercitationem tempora qui, non sit quia, voluptate sequi repudiandae accusamus voluptatem expedita ducimus vero incidunt.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Possimus, nam officia. Repellendus quae modi eaque sed, aliquam molestias, amet neque blanditiis illo ratione eos! Unde minima porro, consequatur eveniet dolore!

HOST ANYWHERE

Publish your website to a local drive, FTP or host on Amazon S3, Google Drive, Github. Don't limit yourself to just one platform or service provider. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Laboriosam, nisi, ea. Excepturi dolores, laborum ipsum soluta aliquid, ullam repellat ratione iste harum voluptatem? Alias id blanditiis, sequi possimus dolorem dolorum.

IMAGE/CONTENT SLIDER

Create a responsive, touch-swipe slideshow with Mobirise bootstrap slider. Add images, text, buttons to slides, set autoplay, full-screen, full-width or boxed layout. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Unde sunt, illo quo ipsa. Laboriosam voluptatem sunt nisi velit incidunt labore, sapiente pariatur ipsam fugiat doloremque asperiores eos ipsum, eveniet cum.

CONTACT FORMS

Easily add subscribe and contact forms without any server-side integration. Just link your email to form and get submissions instantly. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium id perspiciatis, sint odit error animi veniam omnis cupiditate distinctio, a quidem deleniti laborum maiores optio laudantium earum vel! Sint, rerum.