OFICINA MUNICIPAL DE URBANISMO

URBANISMO

Servizos de información e trámites referentes á área de urbanismo e do PXOM.

1
INVENTARIO MUNICIPAL

Planeamento xeral

Na actualidade, toda a información relativa aos diferentes plans e instrumentos de ordenación municipal atópanse na web do Sistema de Información de Ordenación do Territorio e Urbanismo de Galicia (SIOTUGA), incluíndo o Plan Xeral de Ordenación Municipal e as modificacións presentadas, así como unha relación do inventario municipal.