INFORMACIÓN SOBRE CONTRATACIÓNS ADMINISTRATIVAS

Perfil do contratante

Perfil

O perfil do contratante é o sitio da páxina web do Concello de Maceda no cal se difunde a información relativa á contratación administrativa.

A través desta páxina o cidadán pode consultar as contratacións programadas, os anuncios de licitación, os anuncios de adxudicación, asi como acceder ós pregos e outra documentación complementaria dos expedientes de contratación.

Con este sitio web, o Concello de Maceda quere asegurar a transparencia e o acceso público á actividade contractual dunha maneira clara para o cidadán.

Concello de Maceda

Proximamente, poderás acceder aos últimos contratos e pregos de cláusulas dos proxectos que se executarán no Concello de Maceda.