as novas do concello

ESTÁ PASANDO.

O Concello de Maceda ten unha grande actividade diaria, cunha chea de eventos, programas e actuacións encamiñadas a facer a vida da veciñanza un pouco máis fácil e amena.

A continuación, poder ver un resumo das novas máis destacadas, incluíndo bandos, axudas e xestións de interese para os habitantes, así como celebracións ou festivais que atraerán a visitantes e turistas.