FAIXAS DE XESTIÓN DA BIOMASA.

Información acerca das zonas catalogadas como de obrigada limpeza para a prevención e loita contra os incendios forestais, en cumprimento da lei 3/2007, do 9 de abril.

PLANOS POR POBOACIÓN E ZONAS A LIMPAR.