Estatísticas

Datos económicos e demográficos do Concello de Maceda.

COÑECE A EVOLUCIÓN E CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE MACEDA

ESTATÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

1
ESTATÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

Poboación segundo sexo e grupos de idade

Representación estatística da poboación do Concello de Maceda segundo o sexo e a súa idade, diferenciando 3 grandes grupos (menores de 16 anos,  comprendidos entre 16 e 64 anos e maiores de 64 anos)

2
 ESTATÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

Evolución demográfica

Gráfica interactiva de área que representa a evolución demográfica do Concello no tempo comprendido entre os anos 1996 e 2014.

INFORMACIÓN DO TECIDO EMPRESARIAL DO CONCELLO

ESTATÍSTICAS ECONÓMICAS

1
ESTATÍSTICAS ECONÓMICAS

Empresas segundo número de asalariados

Gráfica de columna que representa o número de empresas establecidas en Maceda tendo en conta o número de traballadores contratados.