Goberno e
corporación
municipal

Información sobre o goberno e corporación locais.

Organigrama de goberno

UXÍA OVIEDO DE DIOS

- Alcaldía 

CELSO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

- Cultura
- Sanidade

JOSÉ VALLINA COSTOYA

- Urbanismo
- Obras


JOSÉ GONZÁLEZ CARBALLO

- Emerxencias
- Sector primario

SUANA LAGE MÉNDEZ

- Medioambiente
- Turismo