Saltar navegación
Escudo do Concello de Maceda
Fotografías do Concello de Maceda
Maceda Medieval

Concello >> Novas

FESTA DA ZORZA 2017

Organiza: Asociación Gastronómica "Taberneiros do Pobo" de Maceda
Colabora: Concello de Maceda

CARTEL WEBDATA: SÁBADO 28 DE OUTUBRO
LUGAR: PRAZA DAS TOLDAS (MACEDA)

HORA: A partir das 20:00 h

MENÚ: Empanad, Zorza, Pan e Viño

PREZO: 5 €

Venda entradas o mesmo día da Festa.

Descargas asociadas

ESCOLA DE BALONCESTO DE MACEDA

Organizan: ANPA CEIP MACEDA e CONCELLO DE MACEDA

cartel webBÚSCANSE NEN@S ATREVID@S.....
.... QUE QUEIRAN XOGAR A ALGO DISTINTO DO DE SEMPRE

A partir dos 6 anos.

Mércores de 17 a 18 hrs no Pavillón municipal Pablo Rodríguez Guede.


Máis información:
José Manuel 670496698
Beatriz 686533245

Descargas asociadas

CURSOS: MICOLOXÍA E CULTIVO DO CASTIÑEIRO

GDR-10 LIMIA-ARNOIA
CURSO MICOLOXÍA:2, 3 e 4 de Novembro
CURSO CULTIVO CASTIÑEIRO: 18,19,20 e 21 de Outubro

cartel webHORARIO PARA OS DOUS CURSOS:
Mércores, Xoves e Venres de 17:00 a 20:00 hrs.
Sábado de 9:00 a 15:00 hrs.

Criterios de priorización no caso de exceso de demanda:
1º.- Persoas residentes no territorio do GDR10 Limia-Arnoia (5 puntos)
2º.- Menores de 40 anos (4 puntos)
3º.- Persoas non residentes no territorio (2 puntos)
4º.- Persoas pertencentes a colectivos desfavorecidos (2 puntos)
DESEMPATE: residentes e en desemprego

- Inscricións:
A inscrición aos diferentes cursos farase mediante correo electronico a info@limiaarnoia.gal ou en calquera das oficinas do GDR (Allariz, Celanova e Xinzo).
O formulario poden descargalo da páxina web do grupo: www.limia-arnoia.gal
O prazo de inscrición estará aberto até o día 9 DE OUTUBRO de 2017.
O día 10 de outubro publicarase na páxina web a listaxe de persoas admitidas que deberán facer o ingreso até o día 13 de outubro (incluído).
O luns día 16 de outubro faranse públicas as listas definitivas.
A inscrición realizarase mediante a entrega da seguinte documentación:
1.- Formulario debidamente cuberto
2.- Xustificante desemprego, discapacidade, vítimas violencia ou familia numerosa.
O formulario poden descargalo da páxina web do grupo:www.limia-arnoia.gal

Descargas asociadas


Ligazóns recomendadas

Manuel Vidal, Un Presbítero Ilustrado de Maceda

Libro do historiador Santiago Prol editado en agosto 2017 pola editorial Servipost Editores, S.L

Manuel Vidal, Un Presbítero Ilustrado de Maceda

Abrangue esta sólida achega transversalmente a vida e a obra de Manuel Vidal (1871-1941), un presbitero ilustrado cheo de humanidade e orixinario de Maceda (Ourense), que desenvolveu boa parte da súa creación literaria en Compostela, cidade na que exerceu como catedrático de Literatura (dende 1914), e como persoeiro necesario na órbita do rexionalismo culturalista a carón de Armando Cotarelo.

A súa triloxía arredor do mito xacobeo e os seus relatos e pezas teatrais no galego popular das súas orixes, enmarcano como autor en clave nosa.

A súa acesa amizade coa condesa de Pardo Bazán, mesmo con reiteradas estadías nas Torres de Meirás; a súa pertenza ao lobby dos curas galegos asentados no Madrid de comezos do século XX (con Vales Failde e Basilio Álvarez), xunto coa súa paixón pola obra capital de Miguel Cervantes como referente didáctico, fan desde polígrafo-apenas coñecido-, un egrexio a vindicar e recupera para a memoria colectiva.


Tapa blanda, encuadernación rústica 364 páxinas, 24x17 cm, en galego, . ISBN-13: 9788415805298; prezo recomendado: 17 €

PRESTACIÓN PERIÓDICA PARA MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO

CIM (Centro de Información ás Mulleres)

A Secretaría Xeral da Igualdade convoca unha PRESTACIÓN PERIÓDICA PARA MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO.

Requisitos das solicitantes:

- Ser muller, maior de idade ou emancipada, vítima de violencia de xénero nunha relación de convivencia e de dependencia económica.
- Ter cesado a convivencia no intervalo temporal que comprende os doce meses inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude.
- Estar empadroada e ter residencia efectiva na Comunidade Autónoma de Galicia e, no caso das mulleres estranxeiras, cando así o esixa a lexislación vixente, ter permiso de residencia.
- Carecer de recursos económicos ou que estes sexan de contía insuficiente para afrontar unha independencia inmediata e/ou dispoñer dunhas rendas ou ingresos brutos mensuais non superiores a 1,5 veces o IPREM vixente, exc1uída a parte proporcional das pagas extraordinarias.
- Non ter percibido con anterioridade ningunha axuda polo mesmo concepto.

O prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto con carácter permanente.

Máis información no Centro de Información ás Mulleres (Tlf. 988463554) e no DOG do venres, 24 de marzo de 2017.

Descargas asociadas

AXUDAS E INDEMNIZACIÓNS PARA MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO

CIM (Centro de Información ás Mulleres)

A Secretaría Xeral da Igualdade convoca AXUDAS E INDEMNIZACIÓNS PARA MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DEXÉNERO.

Tipos de axudas

1. Axudas dirixidas a mulleres vítimas de violencia de xénero que residan na Comunidade Autónoma de Galicia e acrediten insuficiencia de recursos e unhas especiais dificultades para obter un emprego.
O prazo de presentación de solicitudes remata o 30 de novembro.

2. Axudas de indemnización dirixidas ás mulleres que sofren violencia de xénero e/ou ás e ós menores ou persoas dependentes delas polos danos e perdas ocasionados como consecuencia da situación de
violencia, fixadas mediante sentenza xudicial, no caso de incumprimento, por insolvencia, por parte do obrigado a satisfacelas.

O prazo de presentación de solicitudes remata o 31 de outubro.

Para máis información poden dirixirse ó Centro de Información ás Mulleres (Tlf. 988463554) ou consultar o DOG do venres, 24 de marzo de 2017.

Descargas asociadas

TARXETA ACREDITATIVA DO GRAO DE DISCAPACIDADE

Subdirección Xeral da Dependencia e Valoración da discapacidade

modelo tarxetaEstá aberto o prazo para poder solicitar a TARXETA ACREDITATIVA DO GRAO DE DISCAPACIDADE.

FINALIDADE DA TARXETA:

A finalidade desta tarxeta é a de facilitar a acreditación da condición de persoa con discapacidade do seu titular e o acceso a determinados servizos que poidan mellorar a súa calidade de vida.
É un documento persoal e intransferible que acredita o recoñecemento do grao de discapacidade recoñecido ao seu titular.

REQUISITOS:
1. Poderán ser titulares da Tarxeta Acreditativa do Grao de Discapacidade as persoas que teñan recoñecido un grao de discapacide igual ou superior ó 33%, cuxo expediente conste da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia Ser pensionista de xubilación ou incapacidade permanente do sistema de Seguridade Social español.

Todos aqueles interesados/as poden informarse e realiza-la súa solicitude na Oficina de Servizos Sociais Comunitarios Básicos do Concello (TFNO: 988463761).

Descargas asociadas


Ligazóns recomendadas

TES TEMPO LIBRE E QUERES PARTICIPAR?

CRUZ VERMELLA MACEDA

cartel webNECESITAMOS PERSOAS VOLUNTARIAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES

Máis información:

Na Oficina Comarcal de Cruz Vermella de Maceda, Rúa Vicente del Bosque, 14
32700 Maceda

Contacto: 988463116 / 648128319

mail: xemarfer@cruzroja.es

Anímate a participar!
Esperámoste!

Descargas asociadas

SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO

Emprego e Desenvolvemento Local

LOGO CONCELLO
NOVA IMPORTANTE:

Tódalas persoas que teñan ADSL nos seus respectivos domicilios con TARIFA PLANA contratada para teléfonos fixos, poderán empregar os seguintes Teléfonos de forma GRATUÍTA:

988750579 CITA PREVIA PARA ASUNTOS DE PRESTACIÓNS.

988750598 INFORMACIÓN XERAL

SERVIZO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA

CAMPAÑA TELEASISTENCIA DOMICILIARIA
CRUZ VERMELLA


O servizo de TELEASISTENCIA DOMICILIARIA de Cruz Vermella, da unha resposta inmediata en situacións de emerxencia, 24 horas o día e 365 días o ano.
A Finalidade é promover a autonomía e independencia das personas maiores e outros colectivos en situacións de dependencia.

Para máis información:
Teléfono gratuíto: 900814222
www.cruzvermella.org/teleasistencia


Descargas asociadas


Hemeroteca: 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017

Formato RSS 2.0
By Abertal
CONCELLO DE MACEDA tlfn: 988 463 001